BSP CYBER SECURITY GROUP, A.S.

 

sídlo: K Železnej studienke 27, 811 04  Bratislava

IČO: 35815191, IČ DPH: SK2020283914, bank. spoj.: 2626010541/1100

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sa, Vl. č.: 2747/B

kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Rojka

Web: www.bsp.sk

Email: info(at)bspgroup.sk

 

BSP CONSULTING SPOL. S R.O.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO: 35723718, IČ DPH: SK2020267810, bank. spoj.: 2629520512/1100

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 15185/B

kontaktná osoba: Ing. Michal Jarábek

tel.: +421 (2) 2090 3500, fax.: +421 (2) 5477 7638

 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION A.S.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO: 00685399, IČ DPH: SK2020297950, bank. spoj.: SK0202000000001798766359

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sa, Vl. č. 67/B

kontaktná osoba: Ing. Peter Amzler

tel.: +421 (2) 2090 3500, fax.: +421 (2) 5477 7638

 

BSP MAGNETICA, S.R.O.

 

Sídlo:

Nevädzova 5, 821 01 Bratislava,

Prevádzka západ:

K Železnej studničke 27, 811 04 Bratislava, tel. +421 905 372 340

 

Kontakt pre stred:

Liptovský Mikuláš, tel. +421 908 734 958

 

Prevádzka východ:

Letná 42, 052 01 Spišská Nová Ves, tel. +421 908 734 958

IČO: 35975423,

IČ DPH: SK2022127107,

bank. spoj.: 2622074353/1100

zap. v OR OS BA I, Odd.: Sro, Vl. č.: 39135/B

Kontaktné osoby: Mgr. Peter Švec, Mgr. Marek Vastuško

 

BSP SIZAR S.R.O.

 

K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

IČO 31 401 813, IČO DPH SK2020347681, Bank. spoj.: SK SLSP 174 306 608 / 0900 Zap. v OR OS BA I , odd: sro, vl. číslo: 9521/B

Kontaktná osoba: Miloš Duchoslav

Tel.: +421-2-20903500, fax.: +421-2- 54777638

 

KONTAKT

 

SKUPINA FIRIEM BSP

K Železnej studienke 27

811 04, Bratislava

 

info@bsp.sk

+421 (2) 20 90 35 00

 

BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.

BSP Consulting spol. s r.o.

BSP CYBER SECURITY GROUP, a.s.

BSP Sizar, s. r. o.

BSP Magnetica, s.r.o.

 

NAŠE SLUŽBY

 

Softvérové licencie

Bezpečnosť

Skenovanie a digitalizácia dokumentov

Nasadenie správa a rozvoj infraštruktúry

Správa a obeh dokumentov

Školiace a konzultačné služby

Vývoj a údržba aplikácií

Tvorba webov a online marketing

Softvérový audit

 

 

Skupina BSP je významným hráčom v oblasti IT na slovenskom trhu. Našim hlavným partnerom pri technologickom riešení problémov našich klientov je spoločnosť Microsoft. Využitím jeho technológií, ako aj iných progresívnych systémov, môžeme klientom aj na Slovensku priniesť služby s medzinárodnou úrovňou. BSP je spoločnosť firiem, ktoré sa špecializujú na jednotlivé odvetvia v IT, ktoré však vzájomnou spoluprácou prinášajú klientovi komplexné riešenie.

 

www.bsp.sk