Seminár Názov Dátum Popis Trvanie v dňoch Cena bez DPH
1 Raspberry + Windows IoT Core + connection to the Azure IoT Hub (bude spolocny IoT Hub pre vsetkych ucastnikov) 16.06.2017 Základný seminár, oboznámenie sa so základnými princípmi IOT. Prepojenie device emulátora (neskôr Raspberry zariadenie) s Azure IoT Hub. Nastavenie HW a konektivita s Azure. 1 150€
2 Azure IoT Hub Combo,(Azure IoT Hub + Azure Stream Analytics) 19.6. - 20.6.2017 Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z No 1. Rozšírené školenie IoT, zapojenie analytických nástrojov, techniky použitia. Celkový životný cyklus riešenia. 2 308€
3 End-To-End scenarios, Architecture & Design using Azure IoT Infrastructure, real samples, etc. 21.06.2017 Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z No 1 a 2. Konkrétne scenáre z oblasti IoT, architektúra riešení.,Predpoklad: absolvovanie alebo vedomosti z No 1 a 2. Konkrétne scenáre z oblasti IoT, architektúra riešení. 1 187€
Devices
Cena za Raspberry Kit + príslušenstvo Raspberry RPi3, 32GB microSD with Windows 10 IoT Core Preview + demo program,,Raspberry case,,Raspberry 2.5A Power supply,,DHT 11 Sensor,,2 Relay Module,,2x LED + Resistors,,GPIO Breakout board + ribbon cable + breadboard. 100€
Cena za zapožičanie Raspbery Kit + príslušenstvo počas školenia